Biuro rachunkowe
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jestem zainteresowany/a
aby Biuro Rachunkowe
prowadziło moją:
Ilość faktur sprzedaźy
(ilość sztuk faktur wystawionych miesięcznie)
Ilość faktur zakupu
(ilość sztuk miesięcznie)
Czy Przedsiębiorca/Przedsiębiorstwo
jest podatnikiem VAT
Imię i nazwisko lub nazwa firmy *
E-mail *
Telefon kontaktowy *

CennikiWieloletnie doświadczenie na rynku sprawiło, iż ceny naszych usług ustalane są według wypracowanego schematu.

Ustalona cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług objętych umową.
Może ulec zmianie, gdy dokumentacja klienta, bądź czas pracy zmienia się znacząco.

Ceny uwarunkowane są od formy współpracy, zakresu praw i obowiązków wynikających z umowy między stronami.

Istnieje również obszar pozwalający na indywidualne negocjacje.

W celu uzyskania szacunkowej kalkulacji cen naszych usług prosimy Państwa o wypełnienie FORMULARZA KONTAKTOWEGO lub kontakt osobisty z siedzibą firmy.